Remissvar

EU-kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur

Publiceringsdatum:
oktober 31, 2022

EU-kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur Sveriges Allmänningsskogars…

Remissvar: Hållbar terrängkörning, betänkande av utredningen om hållbar terrängkörning

Publiceringsdatum:
september 30, 2020

Besparings- och allmänningsskogar i Dalarna och Norrbotten, vilka tillsammans äger…

Remissvar: Regionalt Skogsprogram Norrbotten

Publiceringsdatum:
september 30, 2020

Sveriges Allmänningsskogars Förbund är ett nystartat förbund som företräder 24…

Frivilliga avsättningar – förslag på system för uppföljning av geografiskt läge, varaktighet och naturvårdskvalitet

Publiceringsdatum:
september 30, 2020

Sveriges Allmänningsskogars Förbund är ett nystartat förbund som företräder 24…

Remissyttrande Skogsskötsel med nya möjligheter, Dnr 2017/824

Publiceringsdatum:
april 1, 2019

Sveriges allmänningsskogars förbund består av 24 allmänningsskogar och besparingsskogar i…

Remissyttrande – Ordlista för naturvårdande skötsel av skog

Publiceringsdatum:
april 1, 2019

Sveriges allmänningsskogars förbund består av 24 allmänningsskogar och besparingsskogar i…

Yttrande över remissen ”Förslag till vägledning för eldningsförbud”. Dnr 2019-02962.

Publiceringsdatum:
april 1, 2019

Sveriges allmänningsskogars förbund består av 24 allmänningsskogar och besparingsskogar i…