Nyheter

Förbundets årsstämma 2024

Publiceringsdatum:
februari 23, 2024

Härmed kallas alla medlemmar i Sveriges Allmänningsskogars Förbund till årsstämma…

Sveriges Allmänningsskogars Förbund i Miljömålsberedningen!

Publiceringsdatum:
september 13, 2023

Statsrådet Romina Pourmokhtari förordnar Nicklas Samils att representera Sveriges Allmänningsskogars…

Förbered dig för skogsbränder

Publiceringsdatum:
juni 14, 2023

Sommaren är här. Med några stora skogsbränder de senaste åren i färskt minne är det inte konstigt att en skogsägare får funderingar. Vad kan vi göra i förebyggande syfte?

Kallelse till Förbundsstämma 2023-08-27 – 2023-08-2

Publiceringsdatum:
maj 26, 2023

Härmed kallas medlemmarna i Sveriges Allmänningsskogars Förbund till 2023 års…

Samverkan med Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen för ny nationell skogsskyddsstrategi

Publiceringsdatum:
mars 28, 2023

Sveriges Allmänningsskogars Förbund är en av de instanser som önskas…

Angående de stora arealerna icke inlösta reservat hos besparings- och allmänningsskogarna i Dalarnas och Norrbottens län

Publiceringsdatum:
december 19, 2022

Förbundet arbetar för att få till en lösning på det…

Vad är en besparings- eller allmänningsskog?

Publiceringsdatum:
december 19, 2022

Vi besöker Orsa och låter Martin Moraeus berätta om besparings-…

Bryssel önskar öka sitt styre och inflytande över svenskt skogs- och lantbruk genom förslag till ny förordning.

Publiceringsdatum:
oktober 31, 2022

Sveriges Allmänningsskogars Förbund yttrar sig över en Bryssels vilja att…

Angående föreslaget markbytesprogram mellan Sveaskog och förbundets medlemmar

Publiceringsdatum:
oktober 18, 2022

Med anledning av regeringsbeslutet (2022-07-07, M2022/01523) att upprätta markbytesprogram mellan…