Nyheter

Samverkan med Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen för ny nationell skogsskyddsstrategi

Publiceringsdatum:
mars 28, 2023

Sveriges Allmänningsskogars Förbund är en av de instanser som önskas…

Angående de stora arealerna icke inlösta reservat hos besparings- och allmänningsskogarna i Dalarnas och Norrbottens län

Publiceringsdatum:
december 19, 2022

Förbundet arbetar för att få till en lösning på det…

Vad är en besparings- eller allmänningsskog?

Publiceringsdatum:
december 19, 2022

Vi besöker Orsa och låter Martin Moraeus berätta om besparings-…

Bryssel önskar öka sitt styre och inflytande över svenskt skogs- och lantbruk genom förslag till ny förordning.

Publiceringsdatum:
oktober 31, 2022

Sveriges Allmänningsskogars Förbund yttrar sig över en Bryssels vilja att…

Angående föreslaget markbytesprogram mellan Sveaskog och förbundets medlemmar

Publiceringsdatum:
oktober 18, 2022

Med anledning av regeringsbeslutet (2022-07-07, M2022/01523) att upprätta markbytesprogram mellan…

315 000 kr till hjälp i Ukraina!

Publiceringsdatum:
september 1, 2022

Arvidsjaurs Allmänning värderade tidigare en avverkningspost till 85 000 kr…

Förbundet deltog i SvD:s bilaga om hållbar skog

Publiceringsdatum:
maj 30, 2022

Förra veckan (24/5) publicerade Svenska Dagbladets en bilaga om hållbar…

Arvidsjaurs Allmänning ämnar skänka intäkter till Ukraina

Publiceringsdatum:
maj 17, 2022

För kännedom och förhoppning om att andra aktörer tar efter…

Efter nya domar: skogsägare behöver ta mer hänsyn till fridlysta arter

Publiceringsdatum:
mars 9, 2022

Förra veckan meddelades att artskyddsförordningens förbud behöver tillämpas mycket strikt när det gäller skydd av fåglar och fridlysta arter. Detta kan komma att påverka svenskt skogsbruk i grunden då samtliga vilda fåglar numera skall betraktas på individnivå i stället för utifrån arters bevarandestatus eller populationers geografiska utbredning.

Sveriges Allmänningsskogars Förbund replik på Skogsutredningens slutsatser. 

Publiceringsdatum:
februari 26, 2021

 Sveriges Allmänningsskogars Förbund replik på Skogsutredningens slutsatser.  Här följer förbundets…