Om oss

Sveriges Allmänningsskogars Förbund är ett nybildat förbund bestående av allmänningsskogar och besparingsskogar i Norrbotten och Dalarna. Genom att samla erfarenhet och kunskap i en gemensam organisation vill förbundet föra upp Allmänningarnas och inlandets villkor, betydelse och förutsättningar för skogsbruk, på den politiska dagordningen. Förbundet företräder cirka en 670 000 hektar skog, vilket motsvarar mer än 2% av Sveriges skogar.