Allmänningar & Besparingsskogar

Mer information om varje Allmänning & Besparingsskog hittar ni här!

Dalarna

Älvdalens Besparingsskog

I Älvdalens kommun bildades två Besparingsskogar i slutet av 1800-talet….

Envikens Besparingsskog

Besparingssskogar tillskapades i samband med den sk. avvittringen och utgörs…

Finngruvans Besparingsskog

Besparingssskogar tillskapades i samband med den sk. avvittringen och utgörs…

Gävunda Besparingsskog

Besparingssskogar tillskapades i samband med den sk. avvittringen och utgörs…

Hamra Besparingsskog

Hamra Kapellags Besparingsskog bildades 1879. Besparingsskogen har en areal på…

Kättbo Besparingsskog

Besparingssskogar tillskapades i samband med den sk. avvittringen och utgörs…

Landbobyns Besparingsskog

Besparingssskogar tillskapades i samband med den sk. avvittringen och utgörs…

Lima Besparingsskog

Lima Besparingsskog bildades 1872 och är en samfällighet som ägs av…

Norra Venjans Besparingsskog

Besparingssskogar tillskapades i samband med den sk. avvittringen och utgörs…

Orsa Besparingsskog

Orsa Besparingsskog bildades 1879 för att skapa välstånd för bygden…

Särna/ Idre Besparingsskog

I Älvdalens kommun bildades två Besparingsskogar i slutet av 1800-talet….

Svärdsjö/ Svartnäs Besparingsskog

I Svärdsjö finns det 33 soldatrotar. Detta rotesystem används vid…

Transtrands Besparingsskog

Transtrands Besparingsskog bildades 1872 och är en samfällighet som ägs…

Norrbotten

Arjeplogs Allmänningsskogar

Arjeplogs Allmänningsskogar omfattar totalt mer än 40 000 hektar i…

Arjeplogs Nybyggesallmänning

Arjeplogs Allmänningsskogar omfattar totalt mer än 40 000 hektar i…

Arvidsjaurs Allmänning

Arvidsjaurs Allmänningsskog bildades 1877. I dag uppgår Allmänningen till ungefär…

Gällivare Allmänning

Allmänningsskogen ägs av c:a 3.000 delägare fördelade på c:a 1.500…

Gällivare Nybyggesallmänning

Allmänningsskogen ägs av c:a 3.000 delägare fördelade på c:a 1.500…

Jokkmokks Allmänning

Idag uppgår Jokkmokks Allmänningens areal till ca 81 000 ha,…

Jokkmokks Nybyggesallmänning

Idag uppgår Jokkmokks Allmänningens areal till ca 81 000 ha,…

Pajala Allmänning

Allmänningsskogen ägs av c:a 2.000 delägare fördelade på c:a 1.000…