Våra skogar, era skogar,
med kunskap om hela Sverige.

Sveriges allmänningsskogars förbund

Framtiden växer med oss

En röst, 21 allmänningar och mer än 670 000 hektar skog!

Genom att samla erfarenhet och kunskap i en gemensam organisation vill förbundet föra upp Allmänningarnas och inlandets villkor, betydelse och förutsättningar för skogsbruk

Senaste nyheterna

Förbundets årsstämma 2024

Härmed kallas alla medlemmar i Sveriges Allmänningsskogars Förbund till årsstämma…

Publiceringsdatum:
februari 23, 2024

Sveriges Allmänningsskogars Förbund i Miljömålsberedningen!

Statsrådet Romina Pourmokhtari förordnar Nicklas Samils att representera Sveriges Allmänningsskogars…

Publiceringsdatum:
september 13, 2023

Förbered dig för skogsbränder

Sommaren är här. Med några stora skogsbränder de senaste åren i färskt minne är det inte konstigt att en skogsägare får funderingar. Vad kan vi göra i förebyggande syfte?

Publiceringsdatum:
juni 14, 2023

Vad är en besparings- eller allmänningsskog?

Vi besöker Orsa och låter Martin Moraeus berätta om besparings- och allmänningsskogarnas historia och betydelse för bygden.Skogsskötsel med nya möjligheter

88 åtgärder ska öka tillväxten i skogen med 20 procent. Motsvarande cirka 20 miljoner kubikmeter till ett värde av uppemot 25miljarder kronor per år.Anna och skogen

En film som i all sin enkelhet sammanfattar vår syn på skogsbruk, av och med Anna Ögren. Med historien i ryggen påverkar vi framtiden.