Våra skogar, era skogar,
med kunskap om hela Sverige.

Sveriges allmänningsskogars förbund

Framtiden växer med oss

En röst, 21 allmänningar och mer än 670 000 hektar skog!

Genom att samla erfarenhet och kunskap i en gemensam organisation vill förbundet föra upp Allmänningarnas och inlandets villkor, betydelse och förutsättningar för skogsbruk

Senaste nyheterna

Samverkan med Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen för ny nationell skogsskyddsstrategi

Sveriges Allmänningsskogars Förbund är en av de instanser som önskas…

Publiceringsdatum:
mars 28, 2023

Angående de stora arealerna icke inlösta reservat hos besparings- och allmänningsskogarna i Dalarnas och Norrbottens län

Förbundet arbetar för att få till en lösning på det…

Publiceringsdatum:
december 19, 2022

Vad är en besparings- eller allmänningsskog?

Vi besöker Orsa och låter Martin Moraeus berätta om besparings-…

Publiceringsdatum:
december 19, 2022

Vad är en besparings- eller allmänningsskog?

Vi besöker Orsa och låter Martin Moraeus berätta om besparings- och allmänningsskogarnas historia och betydelse för bygden.Skogsskötsel med nya möjligheter

88 åtgärder ska öka tillväxten i skogen med 20 procent. Motsvarande cirka 20 miljoner kubikmeter till ett värde av uppemot 25miljarder kronor per år.Anna och skogen

En film som i all sin enkelhet sammanfattar vår syn på skogsbruk, av och med Anna Ögren. Med historien i ryggen påverkar vi framtiden.