fbpx

Starta

Våra Skogar, Era skogar,
med kunskap om hela Sverige.

Sveriges Allmänningsskogars förbund

Framtiden växer med oss

LÄS MER

En röst, 21 allmänningar och mer än 670 000 hektar skog!

Genom att samla erfarenhet och kunskap i en gemensam organisation vill förbundet föra upp Allmänningarnas och inlandets villkor, betydelse och förutsättningar för skogsbruk

Skogsskötsel med nya möjligheter

88 åtgärder ska öka tillväxten i skogen med 20 procent. Motsvarande cirka 20 miljoner kubikmeter till ett värde av uppemot 25miljarder kronor per år.

 

 

Anna & skogen

Sveriges Allmäning! 

 Sveriges Allmänningsskogars Förbund replik på Skogsutredningens slutsatser. 

 Sveriges Allmänningsskogars Förbund replik på Skogsutredningens slutsatser.  Här följer förbundets syn på slutsatserna i skogsutredningen som publicerades i slutet av 2020....