fbpx

Our team

 • Gällivare Nybyggesallmänning

  Gällivare Nybyggesallmänning

  Allmänningsskogen ägs av c:a 3.000 delägare fördelade på c:a 1.500 jordbruksfastigheter i Gällivare kommun. Allmänningen är 65.000 hektar stort varav c:a 45.000 är produktiv skogsmark.

  Gällivare allmänningsskog bildades 1883 genom att staten delade ut mark motsvarande 1/4 av det enskilda innehavet som avsattes till allmänningsskog.

 • Jokkmokks Nybyggesallmänning

  Jokkmokks NybyggesAllmänning

  Idag uppgår Jokkmokks Allmänningens areal till ca 81 000 ha, varav ca 63 000 ha produktiv skogsmark. Allmänningen betalar årligen ut ca 5,5 – 6,0 miljoner kronor till delägare och intressanta bygdeprojekt.

  Jokkmokks Allmänning bildades den 27 november år 1886 vid ett jordägarsammanträde i Jokkmokk under Landshövding H.A Widmarks ordförandeskap. Läs mer om allmänningenshistoria här.

 • Arjeplogs Nybyggesallmänning

  Arjeplogs Nybyggesallmänning

  Arjeplogs Allmänningsskogar omfattar totalt mer än 40 000 hektar i Arjeplogs kommun.

  Allmänningsskogarna tillkom i samband med avvittringen, den process genom vilken skogarna i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet delades upp mellan staten och byarna. Delägare i Allmänningsskogarna är ägare av de fastigheter för vilka skogen blivit avsatt.