fbpx

Our team

 • Pajala Allmänning

  Pajala Allmänning

  Allmänningsskogen ägs av c:a 2.000 delägare fördelade på c:a 1.000 jordbruksfastigheter i Pajala kommun. Allmänningen är 70.000 hektar stort varav c:a 44.000 är produktiv skogsmark.

  Pajala, Junosuando och Tärendö allmänningsskog bildades på 1880-talet genom att staten delade ut mark motsvarande 1/4 av det enskilda innehavet.

 • Gällivare Allmänning

  Gällivare Allmänning

  Allmänningsskogen ägs av c:a 3.000 delägare fördelade på c:a 1.500 jordbruksfastigheter i Gällivare kommun. Allmänningen är 65.000 hektar stort varav c:a 45.000 är produktiv skogsmark.

  Gällivare allmänningsskog bildades 1883 genom att staten delade ut mark motsvarande 1/4 av det enskilda innehavet som avsattes till allmänningsskog.

 • Jokkmokks Allmänning

  Jokkmokks Allmänning

  Idag uppgår Jokkmokks Allmänningens areal till ca 81 000 ha, varav ca 63 000 ha produktiv skogsmark. Allmänningen betalar årligen ut ca 5,5 – 6,0 miljoner kronor till delägare och intressanta bygdeprojekt.

  Jokkmokks Allmänning bildades den 27 november år 1886 vid ett jordägarsammanträde i Jokkmokk under Landshövding H.A Widmarks ordförandeskap. Läs mer om allmänningenshistoria här.

 • Arjeplogs Allmänning

  Arjeplogs Allmänningsskogar

  Arjeplogs Allmänningsskogar omfattar totalt mer än 40 000 hektar i Arjeplogs kommun.

  Allmänningsskogarna tillkom i samband med avvittringen, den process genom vilken skogarna i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet delades upp mellan staten och byarna. Delägare i Allmänningsskogarna är ägare av de fastigheter för vilka skogen blivit avsatt.

 • Arvidsjaurs Allmänning

  Arvidsjaurs Allmänning

  Arvidsjaurs Allmänningsskog bildades 1877. I dag uppgår Allmänningen till ungefär 35 500 ha, varav 27 100 produktiv skogsmark. Allmänningen ägs av drygt 1600 delägare fördelat på 1 040 fastigheter.

  November 2007 firade Arvidsjaur Allmänning 130 år!
  Allmänningens avkastning går till delägarnas jord- och skogsbruk samt till olika former av bidrag till bl a byautveckling.
  Årligen utbetalas 4,5 – 5 miljoner kr till delägarna och olika bygdeprojekt.