Sveriges Allmänningsskogars Förbund i Miljömålsberedningen!

Statsrådet Romina Pourmokhtari förordnar Nicklas Samils att representera Sveriges Allmänningsskogars Förbund i
Miljömålsberedningen.

Förordnandet kommer gälla från och med 14/9 2023 tills vidare (dock längst till dess att arbetsuppgifterna i kommittén är slutförda).