Storseger i Fjällnäramålet!

Idag, 17 januari, föll domen i Mark och miljödomstolen där markägare tvingats stämma staten för att få ett avgörande om de har rätt till ersättning för skogar där de nekats avverkningstillstånd.

Det övergripande frågan har varit om skogsbruk är pågående markanvändning i fjällnära skogar eller inte och här var utfallet tydligt! Inte bara är det klart att skogsbruk i alla dess former är pågående markanvändning, domstolen klargör också att det saknar betydelse om fastigheten har avverkats tidigare så länge avsikten är att bedriva skogsbruk. Skogsägare som nekas avverkningstillstånd i fjällnära skog enl §15 i skogsvårdslagen har rätt till samma ersättning som vid bildande av naturreservat.

Staten döms att betala 18 miljoner i ersättning till de markägare som nekats avverkningstillstånd i denna dom. Två allmänningar har varit högst inblandade, Sorsele och Tärna-Stensele, då de varit bland de markägare som stämt staten och som nu alltså får ersättning i miljonklassen.

Detta var det enda rimliga utfallet men innebär ändå en lättnad för många skogsägare vars skogar hade kunnat bli ekonomiskt värdelösa vid ett annat utfall. Detta är också en seger för hela inlandet då skogsägare i fjällnära områden även i framtiden kan våga investera i skog och skogsbruk. Det kommer även fortsättningsvis vara möjligt att belåna skogen. Ett annat utfall hade inneburit stora ekonomiska osäkerheter för skogsbruk i fjällnära skogar.

Det har inte meddelats om staten avser att överklaga domen.

Postad i kategorin: