Skogsskötsel med nya möjligheter

Rapport om

88 åtgärder ska öka tillväxten i skogen med 20 procent. Motsvarande cirka 20 miljoner kubikmeter till ett värde av uppemot 25 miljarder kronor per år.