Svärdsjö/ Svartnäs Besparingsskog

slide_vinter_kraftledning2

I Svärdsjö finns det 33 soldatrotar. Detta rotesystem används vid utdelning av överskottet från Besparingsskogen. Tidigare fanns en ansvarig i varje rote som skötte utdelningen till delägarna i roten. Numera sker utdelningen via bank till delägarna.

Besparingsskogen har c:a 800 delägare där Bergvik Skog är största delägaren med ca 20 %.