Kättbo Besparingsskog

Tradplanta.png

Besparingssskogar tillskapades i samband med den sk. avvittringen och utgörs av ett markområde som ägs och förvaltas gemensamt av delägarna.
Ändamålet med dessa skogars verksamhet är att stärka de enskilda brukarnas och därmed också bygdens ekonomi.
Grunden för delägarskap är innehav av enskild jord- och skogsbruksfastighet.