Jokkmokks Allmänning

Idag uppgår Jokkmokks Allmänningens areal till ca 81 000 ha, varav ca 63 000 ha produktiv skogsmark. Allmänningen betalar årligen ut ca 5,5 – 6,0 miljoner kronor till delägare och intressanta bygdeprojekt.

Jokkmokks Allmänning bildades den 27 november år 1886 vid ett jordägarsammanträde i Jokkmokk under Landshövding H.A Widmarks ordförandeskap. Läs mer om allmänningenshistoria här.