Gällivare Allmänning

sasf1

Allmänningsskogen ägs av c:a 3.000 delägare fördelade på c:a 1.500 jordbruksfastigheter i Gällivare kommun. Allmänningen är 65.000 hektar stort varav c:a 45.000 är produktiv skogsmark.

Gällivare allmänningsskog bildades 1883 genom att staten delade ut mark motsvarande 1/4 av det enskilda innehavet som avsattes till allmänningsskog.