Arjeplogs Nybyggesallmänning

arjeplogall.png

Arjeplogs Allmänningsskogar omfattar totalt mer än 40 000 hektar i Arjeplogs kommun.

Allmänningsskogarna tillkom i samband med avvittringen, den process genom vilken skogarna i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet delades upp mellan staten och byarna. Delägare i Allmänningsskogarna är ägare av de fastigheter för vilka skogen blivit avsatt.