Vilken funktion fyller Sveriges Allmänningsskogars Förbund?

Enligt 1§ i förbundets stadgar är förbundets syfte att företräda Allmänningarna i Norrbotten och Västerbotten, samt Dalarnas Besparingsskogar, som lyder under Lag (1952:167) om Allmänningsskogar i Norrland och Dalarna, i näringspolitiska frågor.
Förbundet bevakar frågor gentemot myndigheterna och andra organisationer, samordnar yttranden och inlagor, och tar en aktiv roll i den skogspolitiska debatten.

Styrelsen i förbundet beslutar om vilka frågor som förbundet skall jobba med och i vissa fall kan förbundet ägna sig åt andra frågor som uppstår hos dess medlemmar.

Exempel på grunder, vilka förbundet vilar på:

  • Samla förbundets medlemmar till en röst samt synliggöra deras förutsättningar och behov i svensk och europeisk skogspolitik
  • Försvara äganderätten och förbättrande av villkor för förbundets medlemmar
  • Bevaka förutsättningarna som ständigt förändras p.g.a. politiska beslut, samhällets krav och certifieringar