Kan vår allmänning bli medlem i Sveriges Allmänningsskogars Förbund?

Enligt 3§ i förbundets stadgar kan allmänningsskogarna i Norrbotten och Västerbotten, samt Besparingsskogarna i Dalarna som lyder under Lag (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna bli medlemmar.

Medlemmar i förbundet skall även vara medlem i ett lokalt allmänningsförbund om ett sådant förekommer i aktuellt län eller landskap.
Hör gärna av dig till oss för mer information.