Förbundet deltar i Dagens Industris bilaga om hållbart skogsbruk

Läs gärna vårt bidrag till debatten om ett hållbart skogsbruk och samhällets gröna omställning: Länk till artikel