Förbered dig för skogsbränder

Sommaren är här. Med några stora skogsbränder de senaste åren i färskt minne är det inte konstigt att en skogsägare får funderingar. Vad kan vi göra i förebyggande syfte?
-Börja med att kolla upp din försäkring och vad som gäller där, säger Nicklas Samils, näringspolitisk talesperson på SASF.

Rekommenderar utbildning på nätet

Skogsbränder kan uppstå av blixtnedslag, gnistor från tåg, eldning eller under skogsbruksåtgärder. Risken ökar under perioder med hög brandrisk, som under 2018 då flera skogsbränder rasade i Sverige.
-Oförsiktigt eldande och anlagda är svårare att gardera sig mot. Som skogsägare kan man se var folk rör sig, om de eldar och om det finns släckningsmöjligheter i närheten, säger Nicklas Samils.
Han hänvisar till hemsidan Krisinformation.se och Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap vad gäller fakta och rekommendationer.

Framkomliga vägar

Mot vädrets makter är kampen ojämn, men Nicklas Samils ser ett klokt förvaltande av skogen som en självklar väg att gå.
-Att planera sin skogsskötsel på sikt. Det är viktigt att ha välskötta skogar, av fler skäl också givetvis.
Skötseln av vägar är något som är viktigt vad gäller förebyggande arbete. Det blir betydligt lättare att släcka om framkomligheten är god.

Hur ska skogsägare resonera kring bommar?
-Om det är påkallat att ha vägbom ska man vara medveten om att det kan hindra eller försena räddningstjänsten.

Tidig släckning är viktig

Det bästa sättet att stoppa en skogsbrand på, är att släcka den tidigt. Nicklas Samils uppmanar därför allmänheten att vara uppmärksam och rapportera misstänkta bränder.
-Alla skogsbränder startar som små och är ofta svåra att förutse. De stora bränderna vi haft har varit lite av den perfekta stormen. Det har varit väldigt torrt, en brand har startat, och så har släckningsarbete kommit igång sent.
Han deltog i släckningsarbetet i Härjedalen under bränderna 2018, då det rasade tre större bränder samtidigt. Det var mycket jobb, och stora värden gick bokstavligen upp i rök. Det fanns dock ljusglimtar, framförallt i allmänhetens bidrag och engagemang för att stödja de som arbetade med släckningsarbetet.

Hur är läget i skogarna just nu?
-Det är ett avlångt land där brandrisken varierar. Här i Dalarna börjar det bli allt torrare ute i markerna. Jag vågar inte killgissa. Vi får vara uppmärksamma, speciellt om det blir en torr sommar.