fbpx

In: Remissvar

Remissvar: Hållbar terrängkörning, betänkande av utredningen om hållbar terrängkörning
september 30, 2020

Remissvar: Hållbar terrängkörning, betänkande av utredningen om hållbar terrängkörning besparings- och allmänningsskogar i Dalarna och Norrbotten, vilka tillsammans äger omkring 800... Read More
Remissvar: Regionalt Skogsprogram Norrbotten
september 30, 2020

Remissvar: Regionalt Skogsprogram Norrbotten Sveriges Allmänningsskogars Förbund är ett nystartat förbund som företräder 24 besparings-och allmänningsskogar i Dalarna och Norrbotten, vilka... Read More
Frivilliga avsättningar – förslag på system för uppföljning av geografiskt läge, varaktighet och naturvårdskvalitet
september 30, 2020

Remissvar: Frivilliga avsättningar – förslag på system för uppföljning av geografiskt läge, varaktighet och naturvårdskvalitet Sveriges Allmänningsskogars Förbund är ett nystartat... Read More
Remissyttrande Skogsskötsel med nya möjligheter, Dnr 2017/824
april 1, 2019

Remissyttrande Skogsskötsel med nya möjligheter Sveriges allmänningsskogars förbund består av 24 allmänningsskogar och besparingsskogar i Norrbottens, Västerbottens och Dalarnas län och... Read More
Remissyttrande – Ordlista för naturvårdande skötsel av skog
april 1, 2019

Remissyttrande Ordlista för naturvårdande skötsel av skog Sveriges allmänningsskogars förbund består av 24 allmänningsskogar och besparingsskogar i Norrbottens, Västerbottens och Dalarnas... Read More
Yttrande över remissen ”Förslag till vägledning för eldningsförbud”. Dnr 2019-02962.
april 1, 2019

Yttrande över remissen ”Förslag till vägledning för eldningsförbud”. Sveriges allmänningsskogars förbund består av 24 allmänningsskogar och besparingsskogar i Norrbottens, Västerbottens och... Read More