fbpx

By: allman

Remissvar: Hållbar terrängkörning, betänkande av utredningen om hållbar terrängkörning
september 30, 2020

Remissvar: Hållbar terrängkörning, betänkande av utredningen om hållbar terrängkörning besparings- och allmänningsskogar i Dalarna och Norrbotten, vilka tillsammans äger omkring 800... Read More
Remissvar: Regionalt Skogsprogram Norrbotten
september 30, 2020

Remissvar: Regionalt Skogsprogram Norrbotten Sveriges Allmänningsskogars Förbund är ett nystartat förbund som företräder 24 besparings-och allmänningsskogar i Dalarna och Norrbotten, vilka... Read More
Frivilliga avsättningar – förslag på system för uppföljning av geografiskt läge, varaktighet och naturvårdskvalitet
september 30, 2020

Remissvar: Frivilliga avsättningar – förslag på system för uppföljning av geografiskt läge, varaktighet och naturvårdskvalitet Sveriges Allmänningsskogars Förbund är ett nystartat... Read More
2020-2021 – ett urval av aktuella frågor
september 30, 2020

Sveriges Allmänningsskogars Förbund 2020-2021 – ett urval av aktuella frågor Vi har lagt ned kontoret i Stockholm och istället öppnat ett…

Read More
Skogsskötsel med nya möjligheter
februari 14, 2020

Rapport om 88 åtgärder ska öka tillväxten i skogen med 20 procent. Motsvarande cirka 20 miljoner kubikmeter till ett värde av…

Read More
Allmänningen lyfter lokala skogsägare
april 30, 2019

Handelsbankens tidning Tillväxt beskriver hur Christian Rimpi och Allmänningen jobbar med att lyfta lokala skogsägare. Och hur allmänningen modell stimulerar ett... Read More
Remissyttrande Skogsskötsel med nya möjligheter, Dnr 2017/824
april 1, 2019

Remissyttrande Skogsskötsel med nya möjligheter Sveriges allmänningsskogars förbund består av 24 allmänningsskogar och besparingsskogar i Norrbottens, Västerbottens och Dalarnas län och... Read More
Remissyttrande – Ordlista för naturvårdande skötsel av skog
april 1, 2019

Remissyttrande Ordlista för naturvårdande skötsel av skog Sveriges allmänningsskogars förbund består av 24 allmänningsskogar och besparingsskogar i Norrbottens, Västerbottens och Dalarnas... Read More
Yttrande över remissen ”Förslag till vägledning för eldningsförbud”. Dnr 2019-02962.
april 1, 2019

Yttrande över remissen ”Förslag till vägledning för eldningsförbud”. Sveriges allmänningsskogars förbund består av 24 allmänningsskogar och besparingsskogar i Norrbottens, Västerbottens och... Read More
FOKUS PÅ LANDSBYGDEN
april 1, 2019

Historiskt och i framtiden Genom att under nästan 150 år ha förvaltat och brukat ett, i princip, odelat skogsinnehav i de…

Read More