Arvidsjaurs Allmänning ämnar skänka intäkter till Ukraina

För kännedom och förhoppning om att andra aktörer tar efter då det kommer krävas oöverskådbara resurser för att bygga upp landet efter denna mycket mörka episod i mänsklighetens historia. Alla kan göra något för att hjälpa!

Styrelsen i Arvidsjaur Allmänning har beslutat att föreslå vårstämman att oavkortat skänka intäkten från en avverkning värd ca 100 000 kr till välgörenhet riktat mot Ukraina.

Avverkningen kommer att stämplas och värderas för att sedan auktioneras ut. Bud över värderingen kommer att redovisas som gåva från den virkesköpare som bjuder högst.

Förbundet har kontaktat media och hoppas givetvis att händelsen uppmärksammas och leder till att fler aktörer sällar sig till Arvidsjaurs Allmänning.