FOKUS PÅ LANDSBYGDEN

Historiskt och i framtiden

Genom att under nästan 150 år ha förvaltat och brukat ett, i princip, odelat skogsinnehav i de områden där vi verkar har vi en stor lokalkännedom och djup allmän kunskap om skogsbrukets förutsättningar i inlandet.