fbpx

Om oss

Sveriges Allmänningsskogars Förbund är ett nybildat förbund bestående av allmänningsskogar och besparingsskogar i Norrland och Dalarna. Genom att samla erfarenhet och kunskap i en gemensam organisation vill förbundet föra upp Allmänningarnas och inlandets villkor, betydelse och förutsättningar för skogsbruk, på den politiska dagordningen. Förbundet företräder cirka en 800 000 hektar skog, vilket motsvarar ungefär 2% av Sveriges produktionsskogar.