Våra Skogar, era skogar,
med kunskap om hela Sverige.

Sveriges allmänningsskogars förbund

Framtiden växer med oss

En röst, 21 allmänningar och mer än 670 000 hektar skog!

Genom att samla erfarenhet och kunskap i en gemensam organisation vill förbundet föra upp Allmänningarnas och inlandets villkor, betydelse och förutsättningar för skogsbruk

Skogsskötsel med nya möjligheter

88 åtgärder ska öka tillväxten i skogen med 20 procent. Motsvarande cirka 20 miljoner kubikmeter till ett värde av uppemot 25miljarder kronor per år.Anna och skogen

En film som i all sin enkelhet sammanfattar vår syn på skogsbruk, av och med Anna Ögren. Med historien i ryggen påverkar vi framtiden.Senaste nyheterna

Förbundet deltog i SvD:s bilaga om hållbar skog

Publiceringsdatum:
maj 30, 2022

Förra veckan (24/5) publicerade Svenska Dagbladets en bilaga om hållbar…

Arvidsjaurs Allmänning ämnar skänka intäkter till Ukraina

Publiceringsdatum:
maj 17, 2022

För kännedom och förhoppning om att andra aktörer tar efter…

Efter nya domar: skogsägare behöver ta mer hänsyn till fridlysta arter

Publiceringsdatum:
mars 9, 2022

Förra veckan meddelades att artskyddsförordningens förbud behöver tillämpas mycket strikt när det gäller skydd av fåglar och fridlysta arter. Detta kan komma att påverka svenskt skogsbruk i grunden då samtliga vilda fåglar numera skall betraktas på individnivå i stället för utifrån arters bevarandestatus eller populationers geografiska utbredning.