315 000 kr till hjälp i Ukraina!

Arvidsjaurs Allmänning värderade tidigare en avverkningspost till 85 000 kr och lade ut denna för auktionering.

Denna auktion vanns av Stenvalls Trä som betalade hela 180 000 kr! Hela detta belopp går nu oavkortat till hjälporganisationer som verkar i Ukraina. Dock stannade inte välgörenheten vid denna summa, utan SCA meddelade i samband med nämnd insats att de kommer skänka 85 000 kr till Ukraina och Sveaskog samt BillerudKorsnäs vilka tidigare skänkt till välgörenhet i Ukraina skänkte ytterligare 20 000 respektive 30 000 kr.

Totalt skänkte därmed skogsbruk och skogsindustri i Arvidsjaur tillsammans 315 000 kr till förmån för Ukraina.

Pengarna kommer oavkortat fördelas mellan Läkare utan gränser, UNICEF och UNHCR.