Förbundets årsstämma 2024

Härmed kallas alla medlemmar i Sveriges Allmänningsskogars Förbund till årsstämma den 25 mars 2024 kl. 14:00 via Teams. Enligt stadgarna finns även möjlighet att representera genom fullmakt.   Anmäl deltagande på stämman senast den 18 mars 2024 till Älvdalens Besparingsskog (info@besparingsskogen.se). Ange i anmälan om ni personligen avser delta eller genom fullmakt. Inloggningsuppgifter till deltagande…

Läs mer