Samverkan med Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen för ny nationell skogsskyddsstrategi

Sveriges Allmänningsskogars Förbund är en av de instanser som önskas inkomma med synpunkter inför framtagande av Nationella strategin för formellt skydd av skog. Strategin, som väntas vara klar senast 2025, har inriktning stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökad grad av frivillighet. – Förhoppningen från vår sida är mindre fyrkantiga ramar för avtalsformer där vi ger…

Läs mer