Angående de stora arealerna icke inlösta reservat hos besparings- och allmänningsskogarna i Dalarnas och Norrbottens län

Förbundet arbetar för att få till en lösning på det orimliga förfarandet som är praxis vid myndigheters bildande av naturreservat. Texten nedan utgör en av fler skrivelser till myndigheter och miljödepartement där vi försöker få till en konstruktiv lösning på denna eskalerande ackumulering av reservatsförslag som hamnar i långbänk på grund av bristande ekonomiska medel.…

Läs mer