Bryssel önskar öka sitt styre och inflytande över svenskt skogs- och lantbruk genom förslag till ny förordning.

Sveriges Allmänningsskogars Förbund yttrar sig över en Bryssels vilja att detaljstyra svenskt skogs- och lantbruk genom förslag till ny förordning (EU-kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur).   De svenska besparings- och allmänningsskogarna har en lång historia och saknar motstycke i andra länder. Av denna anledning är det ovanligt att människor utan anknytning till…

Läs mer

Angående föreslaget markbytesprogram mellan Sveaskog och förbundets medlemmar

Med anledning av regeringsbeslutet (2022-07-07, M2022/01523) att upprätta markbytesprogram mellan Sveaskog och besparings- och allmänningsskogar har förbundet kontaktat Miljödepartementet och Naturvårdsverket eftersom förutsättningarna i nuvarande regeringsbeslut är till nackdel för våra medlemmar. I skrivande stund har 15 av 21 besparings- och allmänningsskogar i Dalarna och Norrbotten rapporterat in areal, av respektive länsstyrelse utpekade reservatsförslag. Summan…

Läs mer