Sveriges Allmänningsskogars Förbund replik på Skogsutredningens slutsatser. 

 Sveriges Allmänningsskogars Förbund replik på Skogsutredningens slutsatser.  Här följer förbundets syn på slutsatserna i skogsutredningen som publicerades i slutet av 2020. En formell remiss har mottagits och denna kommer besvaras separat.  (Skogsutredningens text är kursiverad, medan förbundets synpunkter anges som repliker i punkter och rak text.)  Förslag för stärkt äganderätt  Formellt skydd av skog bör…

Läs mer