Anna och skogen

En film som i all sin enkelhet sammanfattar vår syn på skogsbruk, av och med Anna Ögren. Med historien i ryggen påverkar vi framtiden.

Läs mer

Storseger i Fjällnäramålet!

Idag, 17 januari, föll domen i Mark och miljödomstolen där markägare tvingats stämma staten för att få ett avgörande om de har rätt till ersättning för skogar där de nekats avverkningstillstånd. Det övergripande frågan har varit om skogsbruk är pågående markanvändning i fjällnära skogar eller inte och här var utfallet tydligt! Inte bara är det…

Läs mer