Förbundet intervjuades i SvD:s bilaga om hållbarhet

Förbundets talesperson intervjuades kort om besparingars och allmänningarnas annorlunda förvaltning och hur denna kan krocka med myndigheters ambitioner att skydda skog.