10 000 HEKTAR SKYDDAS

Jokkmokks Allmänning, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Naturvårdsverket har träffat en överenskommelse om att skydda skogar med höga naturvärden. Överenskommelsen omfattar 11 skogsområden i Jokkmokks kommun.

Detta säkerställer att 10 000 hektar skog med höga naturvärden och alla dess arter inte hotas eller förstörs, varken nu eller i framtiden. Bland annat kan den norra delen av det stora området Karatj-Råvvåive nu ges formellt skydd. För den södra delen av området fortsätter diskussionen om lämplig skyddsform under 2019.

– Det känns jättebra att denna affär nu är i hamn. Vi stod långt ifrån varandra till en början, men kompromissvilja och sökande efter alternativa lösningar har gjort att vi nu nått en överenskommelse som jag är övertygad om att alla parter känner sig nöjda med. Mest spännande känns dock arbetet med att utreda möjligheterna att bilda någon form av ekopark för den södra delen av Karatj-Råvvåive, samt ta fram en plan för det samma, säger Christian Rimpi, skogsförvaltare på Jokkmokks Allmänning.

Lösningen som Jokkmokks Allmännings delägare nu har godkänt innebär att Allmänningen förvärvar mark från Sveaskog, motsvarande värdet på den skog som löses in för reservatsbildning.

– Fördelen för Allmänningen med denna lösning är att vi får en bättre åldersstruktur på vårt skogsinnehav, samt högre bonitet. Att skogen dessutom ligger närmare industrin, är givetvis också positivt, säger Christian Rimpi.

I naturreservaten ska skogarnas biologiska och friluftsmässiga värden bevaras och utvecklas och inga verksamheter som skadar områdenas värden får ske.

– Att skydda natur som naturreservat innebär att värdefull natur bevaras och görs tillgänglig för naturupplevelser. Dessa skogar i Jokkmokk är några av de mest värdefulla i landet och kommer att komplettera befintliga skyddade områden på ett bra sätt, säger Claes Svedlindh, avdelningschef på Naturvårdsverket.

Länsstyrelsen startar nu arbetet med att bilda naturreservaten, en process som bland annat innebär en bred remiss och samråd med övriga berörda parter, bland annat berörda samebyar.

– Genom ett konstruktivt arbete med en framgångsrik dialog har vi lyckats hitta en lösning som gör alla inblandade parter nöjda. Vi gläds åt att dessa värdefulla områden nu kommer att bevaras för framtiden, säger Per-Anders Jonsson, enhetschef på Länsstyrelsen i Norrbottens län.

 

För ytterligare information, kontakta:

Christian Rimpi, Skogsförvaltare på Jokkmokks Allmänning 070-567 87 81, christian.rimpi@allmanningen.se

Per-Anders Jonsson, enhetschef Länsstyrelsen Norrbottens län 070-389 60 83 per-anders.jonsson@lansstyrelsen.se

Stefan Henriksson, biolog på Naturvårdsverket, 076-115 18 04, stefan.henriksson@naturvardsverket.se

Karin Marklund, avtalsansvarig för överenskommelsen på Naturvårdsverket, 076-115 17 69, karin.marklund@naturvardsverket.se